Sreda, Oktobar 22, 2008

Хеј ти лудо маче

Мало моје маче

стално би да плаче

стално би да гребе 

па после да преде.

 

Хеј ти лудо маче

што се стално мењаш

што ми свет помераш

саће теби Мица

репић да савија.

 

Мицо моја мила

ја сам твоје маче

што по стану скаче

није то од јуче

већ од прве среде

кад је мачак Мића 

скрено са путића.

 

О ти лудо маче

какав мачак Мића

и каквог путића,

ево мог прутића!

 

Мицо моја мила

што би мене тукла

ја сам маца чила

са Мићом би била.

 

О ти лудо маче,

мангупе мој прави

шта ти још фали

зар комшија Мића

пуста луталица

шареног репића.

 

Мицо моја мала

и сама би знала

кад би руку Миши

несебично дала.

 

 

 

 

 

[Odgovori]

Da li ti to već spevaš pesmice za jedno malo medeno koje će stići da ti život izmeni iz temelja? Nema lepše pojave na ovom svetu od deteta. Svako je dete najveće čudo na svetu.

Comment by sanjarenja56 (10/22/2008 21:23)

[Odgovori]

Hehehehe, kako mila pesmica!!! Da li je to pesma za tvoje buduce detence?

Comment by andrijana (10/22/2008 21:31)

[Odgovori]

Кад дође време, биће сигурно и детенце, не једно, најмање два иначе дотле ће бити милион.

Хвала Вам на лепим жељама

Comment by krilaandjela (10/22/2008 21:41)

[Odgovori]

´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶´ ¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´ ´´´ ¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´ ´´´ ´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´ ¶´´ ´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶ ´´´ ´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶ ´´´ ´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´ ¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´¶ ¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´ ´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´ ¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ JUST SO U KNOW I WAS
´´´´´´´´ ¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ HERE TO SAY : "HELLO!"
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´ ´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶ ¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´ ´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´ ¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Comment by dusa (10/22/2008 21:46)

[Odgovori]

Maca i Mica
dva slatka macica...
zaljubljena smela
repice uplela...
sad veselo skacu
i kraj peci leze
kad im dodje Mica
oni se razbeze
ne ljuti se Mico...ja ga stvarno volim
lutalica jeste
al cu da se borim...
vratice se kuci
kad macici dodju
bice divan tata
kad kroz parkic prodju....

Comment by casper (10/22/2008 21:47)

[Odgovori]

Krilaandjela, Casper... vi blistate! :))) odgovorila sam...

Comment by vodolija (10/22/2008 21:54)

[Odgovori]

Јесмо распевани вечерас то је одлично.

Хвала Душо,Каспер и Водолијо

Comment by krilaandjela (10/22/2008 21:59)

[Odgovori]

nikad nemoj sasvim odrasti:)

Comment by donna (10/23/2008 04:53)

[Odgovori]

МА какви, да одрастем нема шансе, свет би изгубио много а ја само осмех.
Хвала Донна

Comment by krilaandjela (10/23/2008 18:13)

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me