Лептир у киши

Несигуран,

у трептају светла, 

баш као и свако заљубљено срце,

твој лелујави лет у киши,

страх од неизвесног у минутима живи,

док летиш ка свом Сунцу,

лептире мој...

 

Познајем крила

мени увек мила

по срцу ил души

на своду дуге

испод образа

мека као свила.

 

Видех у киши дугу,

а у дуги лептира.