Део по део твог и мог света

По која кап туге, кане на длан

по која кап среће

по која кап светлости

и образ блед,

тако је лако изгубити, а још увек јако волети...

 

По која кап времена

у твојим и мојим очим

по која реч 

моја и твоја 

сасвим тиха и неизречена...

 

Још који издисај у хладном јутру

и празни чаршави бели

и звезде које беже,

и по која кап свега, 

а да срце не поверује...